Kekemelik

 KONUŞMA BOZUKLUĞU

KONUŞMA BOZUKLUĞU

Konuşma bozukluğu, kişilerarası iletişimi kısıtlayan bir problemdir. Bu sorun, küçük yaşlarda başlayabilir ve zamanla daha kuvvetli ve tedavisi güç durumlara yol açabilir.

Konuşma bozukluğu bedensel ve zihinsel gelişim kaynaklı olabildiği gibi ses tellerindeki hastalıklardan da kaynaklanabilmektedir. Konuşma kaynaklı ve dil kaynaklı konuşma bozukluğu birbirinden ayırt edilmelidir. Konuşma bozukluğu olarak tanımladığımız durum seslerin doğru ve düzgün söyleyişinin yapılamaması, konuşmanın akıcılığının olmaması, kelimelerin doğru telaffuz edilememesi durumudur. Konuşma bozukluğu konuşmanın tonlanmasında, akışında, ritminde ve seslerin ortaya çıkarılmasında meydana gelen bozukluk olarak tanımlanabilmektedir. Bu durum konuşma bozukluğu olan bireylerin psikolojilerini tamamıyla olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Kekemedikal Konuşma Bozuklukları Çözüm Merkezi, olarak alanında uzman Ses, hece ve yutma bozuklukları eğitmenleri ile 21 günlük eğitimlerimiz ile psikoloji kaynaklı konuşma bozukluklarının tamamına kesin tedaviler sunuyoruz.

Konuşma Bozukluğu Belirtileri

 • Konuşurken güçlük çekilmesi
 • Konuşmanın kolayca anlaşılamaması
 • Sesin şiddetinin ayarlanamaması ve özellikle kısık sesle konuşulması
 • Tekdüze bir konuşma stili kullanılması
 • Karşısındaki bireyi rahatsız edecek ölçüde sesler üretilmesi
 • Cümle kurmada güçlük çekilmesi
 • Kelime haznesinin dar olması
 • Ses veya hecelerin yutarak konuşulması
 • Anlaşılamayacak ölçüde hızlı konuşulması
 • İşaretlerle iletişim kurmaya çalışılması
 • Sözcüklerin ağızda gevelenmesi

Konuşma Bozukluğunun Türleri

 • Artikülasyon (sesletim- eklemleme bozukluğu)
 • Kekemelik
 • Ses bozukluğu
 • Motor konuşma bozukluğu (dizarti, apraksi)

TEŞEKKÜR MESAJLARI

UZMAN EĞİTMENLERİMİZ

0
ÇÖZÜLMÜŞ KONUŞMA BOZUKLUĞU
0
KURS/SEMİNER SERTİFİKA VE PLAKETLER
0
TEŞEKKÜR/REFERANS VE TAVSİYE
0
YIL